Πληροφοριακά Συστήματα ΕΠΕ - Easysoft

Η εταιρεία μας, Πληροφοριακά συστήματα Ε.Π.Ε, είναι μία ελληνική εταιρεία που ιδρύθηκε με το σκοπό της δημιουργίας καινοτόμων εφαρμογών ηλεκτρονικών υπολογιστών.


Το 2002, ξεκινήσαμε και αφού γνωρίσαμε την μέχρι τότε ομαδική επικοινωνία, μέσω κινητών τηλεφώνων και επιστολών, διαπιστώσαμε ήδη από την αρχή τις ατέλειες της και την μειωμένη εξ αυτών απόδοσή της.


Το 2004 Ιούνιο καταλάβαμε ότι πρέπει να «αποδράσουμε» από τα στενά όρια της μέχρι και σήμερα ομαδικής επικοινωνίας, και να προσφέρουμε στις επιχειρήσεις, στους ελευθέρους επαγγελματίες και βέβαια στους πολιτικούς και όσων άλλων χρησιμοποιούν την ομαδική επικοινωνία, την δύναμη να ξεχωρίσουν από όλους τους άλλους, μετατρέποντας την σε απόλυτη προσωπική.

Όταν κάναμε τον αρχικό μας προγραμματισμό με μια desk εφαρμογή, τέλη του 2004, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η ομαδική επικοινωνία, όπως την λειτουργούν όλοι οι αποστολείς δυστυχώς ακόμα και μέχρι σήμερα, το μόνο συναίσθημα που προσφέρουν, άθελα τους, στους παραλήπτες τους, είναι η ψυχρότητα, η αδιαφορία, έως όμως και η αποστροφή, διότι όλοι τους γνωρίζουν απόλυτα ότι πρόκειται για ομαδική επικοινωνία και όχι για προσωπική.


Τον Μάρτιο του 2005, ολοκληρώσαμε την αρχική μορφή του Easysoft, πάλι σε desk εφαρμογή, όπου αφενός μεν δώσαμε έμφαση στην προσωποποίηση δηλαδή στην προσωπική προσφώνηση των ομαδικών μηνυμάτων και αφετέρου δε ξεκινήσαμε τις δοκιμές σε διάφορα είδη επιχειρήσεων, αλλά και σε πολιτευτές κατά την διάρκεια προεκλογικών περιόδων.
Τα αποτελέσματα ήταν όπως αναμενόταν ήταν καθολικά εκπληκτικά ,τόσο σε επιχειρηματικό όσο και σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο.
Καθ’ όλη την διάρκεια των δοκιμαστικών περιόδων ,εξελίξαμε και απλοποιήσαμε την σχέση:
ΧΡΗΣΤΗΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ –ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ,
σε τέτοιο βαθμό όπου μπορούσε να το χρησιμοποιήσει ο οποιοσδήποτε, ανεξάρτητα από τις γνώσεις που έχει, στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
Συγχρόνως καταφέραμε να εντάξουμε, σε συνδυασμό με το επικοινωνιακό κομμάτι και το θέμα του ιστορικού της επικοινωνίας, αλλά και τον πλήρη προγραμματισμό των μελλοντικών μας αποστολών.


Φτάσαμε το 2009 με τα παρακάτω σημεία εφαρμογής στην διάθεση μας:

  • 7 επιχειρήσεις


  • 2 δικηγορικά γραφεία


  • 2 Ιατρεία


  • 1 διαγνωστικό κέντρο


  • 1 εταιρεία χονδρικού και λιανικού εμπορίου ελαιολάδου


  • 3 εφαρμογές σε εκλογική διαδικασία


Τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν είναι τα ακόλουθα:


  • Οι επιχειρήσεις: έκλειναν το ετήσιο απολογισμό των πελατών τους με αύξηση από 23% έως 35%


  • Το δικηγορικό γραφείο και τα ιατρεία: διαπίστωσαν μια καθολική αλλαγή στον τρόπο αντιμετώπιση τους από τους πελάτες ή ασθενείς τους.


  • Και τα αποτελέσματα της εφαρμογής του Easysoft στις προεκλογικές διαδικασίες, ήταν απλώς καταλυτικά και συνοδεύτηκαν από δύο πρωτιές και μια δεύτερη θέση, αναβαθμίζοντας σημαντικά τους υποψηφίους τους.Σ’ αυτό το σημείο λοιπόν αποφασίσαμε την εξέλιξη του προγράμματος από μια κλασσική απλή εφαρμογή desk σε μια εφαρμογή web, σύγχρονη, άκρως αποτελεσματική, πάρα πολύ απλή στην χρήση και το πιο σημαντικό ΜΟΝΑΔΙΚΗ.
Από την πρώτη μέρα της δημιουργίας της εφαρμογής μας ,είχαμε σαν μοναδικό στόχο, την απλότητα και την φιλικότητα του Easysoft στους κατόχους και χρήστες του, όπου και καταφέραμε μετά από 12 χρόνια, σχεδιασμών και πιλοτικών εφαρμογών να δημιουργήσουμε το μοναδικό ίσως λογισμικό, το οποίο ανατρέπει ολοκληρωτικά την έννοια και την χρήση της ομαδικής επικοινωνίας δίδοντας της πραγματικά φτερά στην αποτελεσματικότητα.


Το 2013 καταφέραμε να κατοχυρώσουμε την ιδέα μας και τα πνευματικά δικαιώματα, αποδεικνύοντας την καινοτομία και την μοναδικότητά του σε πανελλήνιο και ίσως σ ‘ ευρωπαϊκό επίπεδο.
Είχαμε και την τιμή να μας επιλέξει για συνεργασία μια ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ εταιρεία κολοσσός στο χώρο της παροχής μαζικών SMS, όπου έτσι μπορούμε και εμείς να τα προσφέρουμε σε εκπληκτικές τιμές, όσο αφορά την αγορά SMS και βέβαια με την εγγύηση των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας.


Το 2014 ξεκίνησε με στόχο να δημιουργήσουμε ένα σημαντικό σημείο διάθεσης του Easysoft έτσι ώστε να γίνει ευκολότερη η απόκτηση του, από τους μελλοντικούς πελάτες μας .